جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
مناقصه
چاپ

 
 
ردیف
نوع آگهی
شماره
عنوان
تصویر آگهی چاپ شده
 تاریخ ایجاد
 دریافت اسناد مناقصه
 آخرین مهلت ارسال اسناد
1
مناقصه خرید کالا
90/1
خرید برنج هاشمی
90.04.04
 اسناد 1/90
90. 04.18
2
مناقصه خرید کالا
90/2
خرید انواع گوشت سفید، قرمز، و انواع روغن
 90.04.21 اسناد 2/90
 90.05.04
3 مناقصه خرید کالا
90/3 خرید انواع گوشت قرمز، روغن و ظروف یکبار مصرف روزنامه همشهری 90.06.15  90.06.15  اسناد 3/90
 90.06.31
4 مناقصه خرید کالا
90/4 خرید برنج هاشمی- درجه یک روزنامه همشهری 90,11,09  90.11.09  اسناد 4/90
 90.11.19
5
مناقصه خرید کالا
90/4  خرید برنج هاشمی- درجه یک  روزنامه همشهری 90,11,16  90.11.16  اصلاحیه اسناد 4/90
 90.11.19
6
مناقصه خرید کالا
91/5  خرید انواع میوه
   91.09.29 اسناد 5/91
 91.10.12
7
مناقصه خرید کالا
91/5  خرید تره بار
  91.09.29
 اسناد 5/91
 91.10.12
 8 مناقصه خرید کالا
91/5  خرید گوشت گوسفندی
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
9
مناقصه خرید کالا
91/5  خرید گوشت گوسفندی منجمد
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
10
مناقصه خرید کالا
91/5  خرید گوشت گوساله تازه و گرم
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
11
مناقصه خرید کالا
91/5  خرید ماهی قزل آلا
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
12
مناقصه خرید کالا
91/5  خرید مرغ
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
 13 مناقصه خرید کالا
91/5  خرید آب معدنی
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
 14 مناقصه خرید کالا
91/5 خرید روغن مایع مخصوص سرخ و پخت
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
 15 مناقصه خرید کالا
91/5  خرید خیارشور و زیتون
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
 16 مناقصه خرید کالا
91/5  خرید حبوبات و خشکبار
   91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
17
مناقصه خرید کالا
91/5 خرید ظروف یکبارمصرف و ظرف آلومینیومی

 91.09.29  اسناد 5/91
 91.10.12
18
 مناقصه خرید کالا
92/1
 خرید برنج هاشمی- درجه یک  روزنامه دنیای اقتصاد 92,07,06 92.07.06
اسناد 1/92
 
19
 مناقصه خرید کالا
92/2  خرید برنج هاشمی-درجه یک
روزنامه اطلاعات 92.11.19
92.11.19
اسناد 02-92
92.11.28
 20 مناقصه خرید کالا
92/2 خرید برنج هاشمی-درجه یک   روزنامه اطلاعات 92.11.19 92.11.19
 اصلاحیه اسناد 92/2  92.11.28
 21 مناقصه خرید کالا  92/3 خرید گوشت طیور
    اسناد 3/92
92.11.29
22
 مناقصه خرید کالا
92/5
 خرید گوشت قرمز
     اسناد 5/92
92.11.29
23
مناقصه خرید کالا
92/15
 خرید میوه و تره بار
     اسناد 15/92
92.11.29
24 مناقصه خرید کالا
خرید گوشت قرمز روزنامه دنیای اقتصاد 93.03.04 93.03.04 اسناد 93.03.20
25 مناقصه خرید کالا
خرید گوشت مرغ روزنامه دنیای اقتصاد 93.03.04 93.03.04 اسناد 93.03.20
26 مناقصه خرید کالا
خرید میوه و تره بار درجه یک روزنامه دنیای اقتصاد 93.03.04 93.03.04 اسناد 93.03.20
27 مناقصه خرید کالا
خرید گوشت قرمز روزنامه همشهری 93.03.17 93.03.17 اسناد 93.03.27
28 مناقصه خرید کالا
خرید گوشت مرغ روزنامه همشهری 93.03.17 93.03.17 اسناد 93.03.27
29 مناقصه خرید کالا
خرید میوه و تره بار درجه یک روزنامه همشهری 93.03.17 93.03.17 اسناد 93.03.27
30 مناقصه خرید کالا

خرید ظروف بسته بندی و یکبار مصرف1
همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات 93.07.06
اسناد 93.07.26
31 مناقصه خرید کالا

خرید ظروف بسته بندی و یکبار مصرف2
همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات 93.07.06
اسناد 93.07.26
32
 مناقصه خرید کالا
  خرید ظروف بسته بندی و یکبار مصرف3
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06  اسناد 93.07.26 
 33 مناقصه خرید کالا     خرید ظروف بسته بندی گیاهی
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06 اسناد
 93.07.26
 34 مناقصه خرید کالا     خرید برنج ایرانی درجه یک
همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06 اسناد
93.07.26 
 35  مناقصه خرید کالا    خرید  تره بار
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06 اسناد
 93.07.26
 36  مناقصه خرید کالا    خرید میوه
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06  اسناد  93.07.26
 37  مناقصه خرید کالا    خرید گوشت قرمز
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06 اسناد
93.07.26 
 38  مناقصه خرید کالا    خرید گوشت مرغ
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06 اسناد
 93.07.26
 39  مناقصه خرید کالا    خرید اقلام بنکداری
 همشهری-دنیای اقتصاد-اطلاعات  93.07.06 اسناد
 93.07.26
 40 مناقصه خرید کالا خرید برنج هاشمی درجه یک روزنامه اطلاعات 94.02.05  94.02.06اسناد  94.02.16 
 41 مناقصه خرید کالا  خرید خشکبار 94.05.04 اسناد 94.05.11
 42 مناقصه خرید کالا  خرید فراورده های نیمه آماده  94.05.04اسناد  94.05.11 
 43 مناقصه خرید کالا  خرید ظروف یکبار مصرف و نایلکس  94.05.04 اسناد 94.05.11 
 44 مناقصه خرید کالا خرید مشتقات مرغ  94.05.04  اسناد 94.05.11 
 45 مناقصه خرید کالا خرید ترشیجات   94.05.04 اسناد  94.05.11
 46 مناقصه خرید کالا  خرید سبزیجات  94.05.04 اسناد  94.05.11
 47مناقصه خرید کالا   خرید فراورده های لبنی 94.05.04اسناد   94.05.11
48 مناقصه خرید کالا  خرید گوشت قرمز  94.05.04 اسناد  94.05.11
 49 مناقصه خرید کالا  خرید نوشیدنی  94.05.04 اسناد  94.05.11
50  مناقصه خرید کالا خرید برنج ایرانی درجه یک   94.06.21 اسناد 94.06.29