جستجو:  
دوشنبه 3 مهر 1396

سهامداران شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا
چاپ

فهرست تعداد سهامداران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا - (به روز شده درتاریخ 20 اسفندماه 95)
 
ردیف نام شرکت 

تعداد سهامدار(نفر) 

درصد سهامدار 
1
شرکت خودروسازی سایپا
10474
42.92
2
شرکت سایپا آذین
710
2.91
3
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
23
0.09
4
شرکت اروند خودرو
83
0.34
5
شرکت رینگ سایپا
180
0.74
6
شرکت مهندسی اندیشه ورزان خودرو- شامخ
119
0.49
7
شرکت مهندسی بازرگانی سایپا- ستکو
67
0.27
8
شرکت قالب های صنعتی
783
3.21
9
شرکت مهندسی مشاور وسایط نقلیه خودرو
34
0.14
10
شرکت رادیاتور ایران
65
0.27
11
شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری
38
0.16
12
شرکت مگاموتور
611
2.50
13
شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا
83
0.34
14
پلاسکوکار سایپا
228
0.93
15
شرکت لیزینگ رایان سایپا
111
0.45
16
شرکت پارس خودرو
1655
6.78
17
شرکت سایپا پلوس
26
0.11
18
شرکت طیف سایپا
75
0.31
19
شرکت سایپا دیزل
798
3.27
20
شرکت سایان کارت
11
0.05
21
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
170
0.70
22
شرکت امداد خودرو سایپا
124
0.51
23
شرکت سایپا شیشه
71
0.29
24 شرکت خودروسازی زامیاد
1625
6.66
25
شرکت سرمایه گذاری سایپا
66
0.27
26
شرکت سازه گستر سایپا
608
2.49
27
شرکت فرهنگی ورزشی سایپا
93
0.38
28
شرکت سایپا پرس
1087
4.45
29
شرکت بهران محور
23
0.09
30
شرکت بازرگانی سایپا یدک
1315
5.39
31
شرکت مالیبل سایپا
424
1.74
32
شرکت سایپا پیستون
15
0.06
33
شرکت سایپا گام
102
0.42
34
شرکت گداز قطعه کیا
5
0.02
35
شرکت نیوان ابتکار
7
0.03
36
شرکت سایپا سیلندر
1
0.00
37
شرکت مهندسی توسعه
57
0.23
38
شرکت مهندسی و طراحی بهنگام آفرین سایپا
50
0.20
39
کانون بازنشستگان سایپا
258
1.06
40
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
43
0.18
41
شرکت فنرسازی زر تهران
104
0.43
42
شرکت سایپا لجستیک
19
0.08
43
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان
4
0.02
44
شرکت کارگاز سیستم
5
0.02
45
شرکت سایپا کاشان
1125
4.61
46
شرکت پیشگامان خوراک تابان
27
0.11
47
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات  ایران کاوه
84
0.34
48
شرکت ستاره سفیران آینده
14
0.06
49
شرکت فنرسازی زر گلپایگان
37
0.15
50
شرکت کاوه خودرو
12
0.05
51
شرکت کمک فنر سازی ایندامین سایپا
73
0.30
52
پژوهندگان قطعات خودرو
23
0.09
53
شرکت صانع-سایپا آذربایجان
312
1.28
54
شرکت قوای محرکه کیان خودرو
21
0.09
55
شرکت توسعه صنایع خودرو
34
0.14
56
شرکت ساینا اروند
1
0.00
57
شرکت گروه صنعتی رنا
17
0.07
58
شرکت توسعه گستر برنا
4
0.02
59
شرکت همراه خودرو تابان
5
0.02
60
شرکت بهران موتور
28
0.11
61 کارگزاری بیمه سایپا109 0.45 
62 
شرکت سرمایه گذاری سایپا
967,457,036 (تعداد سهم) 40.22
 63شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
1,110,079 (تعداد سهم)0.046
64 شرکت ستاره سفیران آینده
2,134,969 (تعداد سهم)  0.088
65
سهام وثیقه
880,873 (تعداد سهم)
0.036
جمع
3,800,000,000
100