جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

آگهی پایان مهلت ثبت نام عضویت در هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 

  
 
 
  
آگهی پایان مهلت ثبت نام عضویت در هیات مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 پیرو آگهی منتشره در روزنامه شماره 27077 مورخ 97/5/25 بدینوسیله به آگاهی سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) میرساند مهلت ثبت نام داوطلبان جهت عضویت در هیات مدیره شرکت در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 18/6/97 به پایان رسید.
 
روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1397/06/18 ساعت    :   16:37:22
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید