جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

اطلاعیه آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه

 
 
 
 
 
آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه
     شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص ) ص           
به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827
 
 
  به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/14 صاحبان سهام مبنی بر افزایش سرمایه و مجوز شماره 122/14181 مورخ 1395/08/25 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 3/800/000/000/000 ریال منقسم به 3/800/000/000 سهم بانام 1/000 ریالی به مبلغ 4/600/000/000/000 ریال منقسم به 4/600/000/000 سهم با نام 1/000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران انتقال از سود تقسیم نشده ، به مبلغ اسمی سهام با شرایط ذیل، افزایش یابد.
- مبلغ فعلی سرمایه : 3/800/000/000/000 ریال.
- مبلغ افزایش سرمایه : 800/000/000/000 ریال .
- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 4/600/000/000/000 ریال
- تعداد سهام جدید ، نوع سهام ،و ارزش اسمی هر سهم: تعداد 800/000/000 سهم بانام 1/000 ریالی .
- مهلت استفاده از حق تقدم: 60 روز از تاریخ نشر این آگهی.
- محل افزایش سرمایه : از محل مطالبات نقدی حال شده به مبلغ 465/480/000/000 ریال ومبلغ 334/520/000/000 ریال از محل سود تقسیم نشده جمعا معادل 800.000.000.000ریال.
- میزان حق تقدم : به هر سهامدار به ازای دارا بودن هر 38 سهم با نام فعلی حق تقدمی بمیزان 8 سهم با نام جدید (3/4 سهم با نام از محل سود انباشته و 4/6 سهم با نام از محل مطالبات نقدی حال شده و آورده نقدی حسب مورد از هر یک یا دو محل) تعلق می گیرد .
مراتب در رعایت مواد 166و 169لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت اطلاع و استفاده کلیه سهامداران از حق تقدم متعلقه اعلام و از آنان درخواست می گردد حداکثر ظرف مهلت مقرر قانونی فوق نسبت به استفاده از حق تقدم های متعلقه از محل مطالبات نقدی حال شده به محل شرکت ( واقع در : تهران – بزرگراه ستاری شمال(بین حکیم و همت) – خیابان شهید خلیل آبادی – خیابان هجرت – کوچه شقایق شانزدهم - پلاک 30) مراجعه و موافقت خود را با افزایش سرمایه اعلام دارند. بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم در مهلت فوق، هیئت مدیره مجاز خواهد بود بنا به صلاح دید خود نسبت به واگذاری سهام جدید ناشی از حق تقدم های استفاده نشده به سایر سهامداران اقدام و نهایتا تا هر سقفی که سرمایه شرکت افزایش یافته بود نسبت به ثبت سرمایه جدید شرکت تا سقف افزایش یافته و اصلاح ماده 7اساسنامه به میزان افزایش یافته مبادرت نماید.
 
هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1397/06/03 ساعت    :   09:25:35
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید