جستجو:  
شنبه 24 آذر 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سهامی خاص ...
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827 بر اساس آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره 26633 مورخ دوشنبه 1395.10.27) و به استناد ماده 97 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، در خصوص تصمیم گیری برای افزایش سرمایه شرکت رأس ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1395.11.14 با حضور 62.56 درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح فهرست پیوست) و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تالار مجتمع پردیس کیان تشکیل گردید و پس از احراز هویت سهامداران و اطمینان از حضور62.56 درصد سهامداران ، رسمیت جلسه در راستای مفاد ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعلام شد و سپس در اجرای ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر با اکثریت آراء حاضرین انتخاب گردیدند :
 
ـ آقای سید اکبر هاشمی به کد ملی : 4899033508 به سمت رئیس مجمع
ـ آقای ناصر آخوندی به کد ملی : 5759160044 به سمت ناظر مجمع
ـ آقای سیروس شجاعی برجوئی به کد ملی : 5558815051 به سمت ناظر مجمع
ـ آقای کامران کریمی به کد ملی : 0050101080 به سمت دبیر مجمع
 
سپس رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشارشرکت به شرح ذیل قرائت گردید .
 
- دستور جلسه :
الف- قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
ب- تصویب افزایش سرمایه
ج- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت
 
- مصوبات جلسه :
1ـ پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت با رعایت ماده 85 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مجوز افزایش سرمایه به شماره 122.14181 در تاریخ 1395.08.25 از سازمان بورس و اوراق بهادار ، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 3.350 میلیارد ریال به مبلغ 3.800 میلیارد ریال (از محل مطالبات سهامداران) جمعا به مبلغ 450 میلیارد ریال منقسم به 450 میلیون سهم عادی بانام به مبلغ اسمی هر سهم 1000ریال از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود اقدامات لازم و قانونی توسط هیئت مدیره انجام گردد . 
2ـ مجمع به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود در طول مدت 2 سال، سرمایه شرکت را به مبلغ 4.889.072 میلیون ریال برساند.
3-مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین به هیئت مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران (در صورت وجود) اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه ، به بستانکاری حساب سهامداران مذکور منظور نماید .
4- با توجه به تصویب مجمع ، ماده (7) اساسنامه شرکت در مورد میزان سرمایه و تعداد سهام مطابق با تصمیمات فوق الذکر به شرح زیر اصلاح گردید :
ماده (7) میزان سرمایه و تعداد سهام :
- سرمایه شرکت سه هزار و هشتصد میلیارد ریال است که به 3.800 میلیون سهم عادی 1000 ریالی با نام تقسیم و تمامی آن پرداخت شده است.
5- جلسه رأس ساعت 12:00 همان روز پایان یافت و در راستای اجرای مفاد 106 اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت تصمیمات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نماید.

در ادامه آقای دکتر ناصر آخوندی ضمن اشاره به تلاشهای مدیر عامل و هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در جهت شناسایی فرصتها و گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری پر بازده به جهت افزایش ارزش شرکت و استفاده بهینه از فرصتهای موجود در راستای سرمایه گذاری بیان نمودند .

در پایان جلسه با توجه به درخواست و اظهار نظر تعدادی از نمایندگان سهامداران و کارگران محترم گروه سایپا مبنی بر تقدیر و تشکر از حمایت های بی دریغ مدیریت محترم ارشد گروه جناب آقای دکتر جمالی ، با اهداء لوح به نماینده ایشان قدردانی لازم بعمل آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1395/11/26 ساعت    :   08:37:10
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید