جستجو:  
شنبه 24 آذر 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا
به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات (روزنامه کثیرالانتشار شرکت) مورخ 1395.12.11شماره 26671 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 312499 و شماره شناسه ملی 10103511827 در اداره ثبت شرکتهای تهران ، در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه 24 اسفندماه 1395 در نشانی : تهران بزرگراه نواب ,بعد از پل حق شناس, خروجی چراغی و سعیدی, بلوار شهید چراغی (جوانه), شماره ۴1, طبقه ششم تالار پذیرایی پردیس کیان ، با حضور مدیرت محترم عامل گروه جناب آقای دکتر جمالی و اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح فهرست پیوست) به میزان 62/49 درصد و حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد ، ابتدا هیئت رئیسه مجمع از میان سهامداران با رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت با اکثریت نسبی آراء حاضرین به شرح زیر انتخاب شدند.
1- آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به عنوان رئیس مجمع
2- آقای ناصر آخوندی به عنوان ناظر مجمع
3- آقای سیروس شجاعی برجوئی به عنوان ناظر مجمع
4- آقای فرزین طهماسبی ابر به عنوان دبیر مجمع

پس از رسمیت جلسه جناب آقای دکتر جمالی در خصوص همدلی و همکاری کلیه پرسنل گروه خودرو سازی که منجر به رشد و تعالی سازمان نیز شده است ، سخنانی ایراد نمودند و در همین راستا از تلاش مدیریت شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و مجموعه ایشان در خصوص روند رو به رشد آن شرکت تقدیر بعمل آوردند و تاکید نمودند که هیئت مدیره شرکت سمیکو بنحوی اقدامات خود را برنامه ریزی نماید تا کلیه فعالیتهای صورت گرفته اقتصادی بوده و سود تحقق یافته بیش از رقم مندرج در بودجه پیشنهادی برای سال آتی باشد. ایشان ضمن قدردانی از حمایتهای کلیه کارکنان گروه که در مقاطع مختلف یار و همراه مدیریت ارشد گروه بوده اند نیز تشکر نمودند ،در ادامه مدیریت ارشد گروه ابراز نمودند با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران متعهد خودرو سازی در سال جدید دستاوردهای جدید مجموعه روز افزونتر خواهد شد. در پایان ایشان وحدت و همدلی در بین کارکنان گروه را بی نظیر توصیف کردند و برای کلیه مدیران مجموعه خودروسازی تکلیف نمودند تا دغدغه ایشان ارتقاء وضع معیشتی کارکنان خدوم خودرو سازی بوده و در این راه همه تلاش خود را به کار بگیرند.

در ادامه گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت توسط مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا (جناب مهندس سعید نظری) برای سال مالی منتهی به 30 دیماه 1395 متضمن صورت دارایی و دیون شرکت در پایان دوره مذکور و همچنین ترازنامه و حساب سود وزیان و متعاقباً گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1395 قرائت گردید. مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای دوره مالی منتهی به 30 دی ماه 1395 با اکثریت حاضرین مورد تصویب قرار گرفت و در ازاء هر سهم مبلغی معادل 50ریال بعنوان سود تقسیم نمودند.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1395/12/25 ساعت    :   16:47:11
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید