جستجو:  
شنبه 29 دی 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان برگزار گردید

در تاریخ 1396.12.16 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان منتهی به سال مالی 1396.10.30 درسالن کنفرانس شرکت سمیکو با حضور مدیران هلدینگ و کلیه سهامداران و بازرس قانونی و حسابرس مستقل و اعضاء هیات مدیره شرکت تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی فعالیتها و عملکرد هیات مدیره ، شرکت تصمیماتی به شرح صورتجلسه مجمع اتخاذ نمود. ضمنا شرکت پیشگامان خوراک تابان در سال مالی منتهی به 1396.10.30مبلغ 8.475.017.487 ریال سود خالص داشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1396/12/17 ساعت    :   09:35:07
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید