جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

آگهی تمدید مهلت ثبت نام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 
 
 
 
 
آگهی تمدید مهلت ثبت نام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827
 
 پیرو آگهی منتشره در روزنامه شماره 27077 مورخ 1397/05/25  بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) میرساند مهلت ثبت نام داوطلبان جهت عضویت در هیات مدیره شرکت جهت انجام فرآیند تائید صلاحیت حرفه ای در سایت setan.seo.ir تا پایان وقت اداری یکشنبه 97/06/18  مطابق شرایط درج شده در همان روزنامه تمدید شد.
 
هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1397/06/14 ساعت    :   17:39:37
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید