جستجو:  
سه شنبه 28 اسفند 1397
فراخوان صفحه اول > اخبار شرکت - جزئيات اخبار

آگهی مزایده عمومی فروش تالار پردیس کیان

 

 
 
 
   
مزایده عمومی

فروش ملک

 
 
 
شرکت ستاره سفیران آینده در نظر دارد نسبت به فروش املاک خود از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر اقدام نماید .
 

آدرس

نوع ملک و

کاربری آن

مساحت طبق سند

(مترمربع )

تعداد

پارکینگ

قیمت پایه

( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

( ریال )

تهران

خیابان شهید چراغی ( جوانه ) مجتمع پردیس کیان

تالار پذیرائی

2157/69

73

179/500/000/000

%3

قیمت پایه

انبار تجاری

277/30

رستوران

485/32

6

دفتر اداری

154/41

1

 

1- تاریخ بازدید ملک از روزدو شنبه 1397/07/12 لغایت 1397/07/12 از ساعت 10 صبح تا 18 میباشد .

2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل3 % قیمت پایه بوده که باید بصورت واریز نقدی و یا بصورت چک تضمینی بانکی ارائه گردد.

3- مزایده گذار در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادهای خرید در هر شرایطی بنا به صرفه و صلاح شرکت مختار است .

4- چون املاک به صورت یکپارچه می باشند با وضعیت موجود به فروش می رسد و هزینه آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

5- به پیشنهادهای فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبلغ و یا نظیر آن و همچنین به پیشنهاد های فاقد امضاء مجاز (در اشخاص حقوقی)، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرّر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- کپی اسناد و فرم شرکت در مزایده از تاریخ 1397/07/02 تا تاریخ 1397/07/12 (به جز روز جمعه) از ساعت 8:30 لغایت 17 در محل شرکت واقع در تهران بزرگراه شهید ستاری نبش شقایق 16 پلاک30 طبقه سوم مدیریت فنی و مهندسی سرمایه گذاری کارکنان سایپا تحویل می گردد . ضمنا مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

7- پیشنهاد باید بصورت پاکت های در بسته حاوی دو عدد پاکت به صورت مجزا (پاکت الف مدارک) و (پاکت ب پیشنهاد قیمت ) ارائه گردد .

8- در صورت سئوال در مورد ملک با شماره تلفن 46046297 داخلی 119 و 320 تماس حاصل فرمائید .

 
 
 

آدرس : دسترسی از نواب

تهران خیابان نواب، شهید چراغی (جوانه) بعد از پل حق شناس خروجی شهید چراغی و سعیدی ، بلوار شهید چراغی ، شماره 41 مجتمع پردیس کیان طبقه پنجم .


 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار شرکت تاریخ    :   1397/07/02 ساعت    :   10:15:01
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید