جستجو:  
سه شنبه 28 اسفند 1397
صفحه اصلی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار

اطلاعیه عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1396.12.17 روزنامه اطلاعات در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا….
پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1396.12.17 روزنامه اطلاعات در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا راُس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1396.12.26 به آگاهی میرساند، مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.
(شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا)
    گروه خبري   :   گروه خبری تاریخ    :   1396/12/23 ساعت    :   18:09:56
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید