جستجو:  
شنبه 29 دی 1397
صفحه اصلی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت در تاریخ 1396.12.15 منتهی به سال مالی 1396.10.30 درسالن کنفرانس.....
در تاریخ1396.12.15 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت منتهی به سال مالی 1396.10.30 درسالن کنفرانس شرکت سمیکو با حضور مدیران هلدینگ و کلیه سهامداران و بازرس قانونی و حسابرس مستقل و اعضاء هیات مدیره شرکت تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی فعالیتها و عملکرد هیات مدیره ، شرکت تصمیماتی به شرح صورتجلسه مجمع اتخاذ نمود. ضمنا شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت در سال مالی منتهی به 1396.10.30 مبلغ 17.365.697.592 ریال سود خالص داشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   گروه خبری تاریخ    :   1396/12/17 ساعت    :   19:31:57
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید