دوشنبه 24 خرداد 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مراسم توديع و معارفه اعضاء هيئت مديره شرکت هاي زيرمجموعه سميکوبرگزار شد

 

به گزارش روابط عمومي سميکو مراسم توديع و تعدادي از اعضاء هيئت مديره شرکتهاي تابعه با حضور جناب آقاي مهندس امير چراغعلي مدير عامل محترم شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا و اعضاء هيئت مديره شرکتها و  جمعی از مديران سميکو در روز يکشنبه مورخ 99/07/27 رأس ساعت 11:30 برگزار شد.

 در این مراسم آقای  مهندس چراغعلي در خصوص ماموریت، فعالیتها و عملکرد گروه سميکو توضیحاتی ارائه نمودند و ابراز امیدواری کردند که با کوشش و همدلی و تشریک مساعی مدیران و کارکنان این شرکت، مسیر ترقی و تعالی بهتر از گذشته پیموده شود و در ادامه احکام اعضاء جديد به شرح ذيل صادر و از زحمات اعضاء پيشين تقدير و تشکر بعمل آمد :

1 ـ جناب آقاي رضا تقوي بعنوان نماينده شخصيت حقوقي شرکت پيشگامان خوراک تابان به سمت عضو موظف هيئت مديره در شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت منصوب گرديدند و از زحمات آقاي احد ميرزايي عضو پيشين تقدير و تشکر گرديد .

2ـ جناب آقاي هادي الهي بعنوان نماينده شخصيت حقوقي شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت به سمت عضوموظف هيئت مديره در شرکت ستاره سفيران آينده منصوب شدند .

3ـ جناب آقاي محمد معينيان بعنوان نماينده شخصيت حقوقي شرکت ستاره سفيران آينده به سمت عضو موظف هيئت مديره در شرکت پيشگامان خوراک تابان منصوب گرديدند .

4ـ جناب آقاي اصغر جبارزاده پرنق بعنوان نماينده شخصيت حقوقي شرکت ستاره سفيران آينده به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره در شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان منصوب و از زحمات ايشان در زمان تصدي عضويت غير موظف هيئت مديره شرکت ستاره سفيران آينده قدرداني شد .

5 ـ جناب آقاي حميد صدر محمدي بعنوان نماينده شخصيت حقوقي شرکت ستاره سفيران آينده به سمت عضو غير موظف هيئت مديره در شرکت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان منصوب گرديدند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico