جمعه 26 مهر 1398 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت منتهی به 1397/10/30 در تاریخ 1398/01/20 با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس مواد 89 و 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای دکتر حیدری کرد زنگنه بعنوان رئیس مجمع، آقای میرزایی و خانم رستمی بعنوان نظار و آقای اروجی بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین و گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به عملکرد سال 1397/10/30 پس از بررسی و بعلت دارا بودن نظریه مطلوب طبق استانداردهای حسابداری مورد تصویب قرار گرفت.

2_ با توجه به اتمام دوره تصدی هیات مدیره اشخاص حقوقی ذیل توسط مجمع عمومی بعنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب گردیدند:

  • شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
  • شرکت ستاره سفیران آینده
  • شرکت پیشگامان خوراک تابان

3_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه داریا روش بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.

4_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

5_ با توجه به سود پایان دوره، مجمع با تقسیم 90 درصد از سود سال مالی 1397 موافقت نمود.

6_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

7_ مجمع عمومی فوق العاده با تغییر سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفندماه همان سال موافقت نمود.

8_ با توجه به تغییرات سال مالی مقرر گردید که شرکت نسبت به تهیه صورتهای مالی 2 ماهه بهمن و اسفند سال 1397 اقدام و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را برگزار نماید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico