دوشنبه 29 شهریور 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
         

           

دانلود فرم ارائه پیشنهاد بصورت word            دانلود فرم ارائه پیشنهاد بصورت pdf  

 

نحوه ارسال فرم پیشنهاد :

1ـ پست الکترونیک pishnahad@semicogroup.ir

2 ـ تحویل فرم پیشنهاد به دبیرخانه شرکتهای گروه سمیکو

       

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico