یکشنبه 5 تیر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو پیرو آگهی های منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 27885 مورخ 1400/04/21، شماره 27930 مورخ 1400/06/23و سایت شرکت به آدرس www.semico.ir در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره، به اطلاع کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) می رساند مهلت ثبت نام تا پایان روز شنبه مورخ 1400/08/15تمدید گردید لذا کاندیداهای محترم که موفق به ثبت نام و یا اعلام اتمام ثبت نام به شرکت نگردیده اند، میتوانند با توجه به موارد درج شده در اطلاعیه فوق الذکر و یا سایت شرکت نسبت به ثبت نام الکترونیکی و اخذ تاییدیه در سایت setan.seo.ir اقدام نمایند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico