پنجشنبه 7 مهر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 

          به گزارش روابط عمومي سميكو با عنایت به موافقت هیات مدیره محترم شرکت سایپا مبنی بر رفع محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت سمیکو، پنجره نقل و انتقال سهام از روز شنبه مورخ 1400/07/10 الی روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 باز می باشد. لذا آن دسته از سهامدارانی که قصد نقل و انتقال سهام خود را دارند درخواست میگردد پس از مطالعه کامل شرایط نقل و انتقال، جهت تکمیل فرم های مربوطه به واحد سهام شرکت سمیکو مراجعه نمایند.

در پایان نظر سهامداران محترم را به ارزش سهام سمیکو که در تارنمای شرکت ( بازار سرمایه ارزش خالص دارائی ) بارگزاری گردیده است جلب می نمایم.

جهت مشاهده شرايط نقل و انتقال سهام كليك نماييد.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico