جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری سایپا ارتباط (سهامی خاص) منتهی به 1398/12/29 در تاریخ 1399/02/16  در ساعت 11:30 صبح با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقایان طهماسبی و مهدی عیسی بیگلو بعنوان نظار و خانم  رستمی  بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت فناوری سایپا ارتباط ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به وضعیت و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت فناوری سایپا ارتباط (سهامی خاص ) برای سالی مالی منتهی به 1398/12/29 پس از بررسی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده شد و مورد تصویب  قرار گرفت.

2_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه داریاروش بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به 99/12/30 تعیین گردید.

3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

4_  با توجه به افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 5 نفر موضوع ( مجمع فوق الاده مورخ 98/12/12) اشخاص حقوقی (هیئت مدیره جدید )  شرکت انتخاب کردید . همچنین در رعایت ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی بشرح زیر انتخاب گردیدند :

ـ آقای حسن حسین آبادی نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا

ـ آقای علی اکبرزاده انزابی نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

ـ آقای جواد عزیزی نماینده شرکت پیشگامان خوراک تابان

ـ آقای علیرضا رضایی نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان

ـ   آقای علی صفری نماینده شرکت پاکیزه مهر آبی

ـ آقای مهدی حقی کهل بعنوان مدیر عامل ( خارج از هیئت مدیره )

5_ مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت تعیین کردند که مقرر گردید گزارش حل و فصل آنها در تاریخ های اعلام شده به مدیریت ارشد سمیکو ارائه گردد .

6_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت .

ختم جلسه در ساعت 14 اعلام گردید .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico