سه شنبه 31 فروردین 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو با توجه به آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره 27579 مورخ 99/03/24 ( و اطلاعیه های بارگذاری شده در سایت شرکت )مجامع عمومی به ترتیب عادی بطور فوق العاده عمومی عادی به منظور تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/10/30و دوره دو ماهه منتهی به 98/12/29و مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه ، در روز چهارشنبه مورخ 99/4/4 از ساعت 10 صبح در محل تالار ایرانیان با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد سمیکو برگزار شد .

مجمع بااتفاق آراء حاضر در جلسه هیات رئیسه ( را شامل:  آقای یوسف ندیلی بعنوان رئیس جلسه مجمع ،آقایان کامران کریمی و محمد الیکائی بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی دبیر مجمع )انتخاب نمودند. 

در این جلسه که با حضور بیش از 70 درصد از سهامداران حقوقی و حقیقی ، با حضور ناظر سازمان بورس برگزار گردید ، در چارچوب دستور جلسه ابلاغ شده موارد ذیل بررسی و تصویب گردید :

1-گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای دوره های منتهی به 98/10/30 و 98/12/29 قرائت و پس از بحث و بررسی مجمع با اکثریت آراء  صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/10/30 و دوره دو ماهه منتهی به  98/12/29 را مورد تصویب قرار داد .

2-مجمع  با اکثریت آرا ء تقسیم سود سال مالی منتهی به 98/10/30 را به ازاء هر سهم،  50 ريال و سود دوره دو ماهه منتهی به 98/12/29 به ازاء هر سهم،  20 ريال ، ( جمعا" 70 ريال به ازاء هر سهم )را تصویب نمود.

3-روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

4-مقرر شد حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و پاداش اعضاء هیأت مدیره مطابق ضوابط گروه خودروسازی سایپا (و مبالغ اعلامی سایپا)تعیین گردد.

5-مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل تعیین شد.

در ادامه مجمع عمومی فوق العاده ، به استناد مجوز افزایش سرمایه مورخ 99/4/3 سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و مجمع افزایش سرمایه شرکت را طی دو مرحله(بشرح ذیل)از 4.600 میلیارد ريال به 8.400 میلیارد ريال تصویب نمود:مرحله اول(سال 1399) افزایش سرمایه به میزان 1.150 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به علاوه 500 میلیارد ريال از محل سود انباشته-جمعا" به میزان 1.650 میلیارد ريال،  و مرحله دوم(در سال 1400) تا مبلغ 2.150 میلیارد ريال(از محل مطالبات،آورده نقدی و سود انباشته).مقرر شد هیأت مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انجام تشریفات افزایش سرمایه اقدام نماید.

همچنین در این جلسه تعداد زیادی از پرسش های سهامداران بالاخص در خصوص بورسی شدن مطرح گردید که توسط مدیران ارشد سمیکو و هیئت رئیسه پاسخ داده شد . کلیه مجامع در ساعت 13 همان روز خاتمه یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico