یکشنبه 5 تیر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) می رساند پیرو اطلاع رسانی در جلسه قبل، در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در آذر ماه سال جاری بمنظور تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، به استحضار میرساند به دلیل اتمام ماموریت هیئت مدیره فعلی شرکت در تاریخ 1400/09/12، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در موعد فوق الذکر امکان پذیر نمیباشد، لذا ابتدا بر اساس الزامات سازمان بورس میبایست مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره انجام و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام نمود. شایان ذکر است اقدامات لازم نسبت به ثبت نام داوطلبین محترم و اخذ صلاحیت حرفه ای آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار از تیرماه سال جاری صورت پذیرفته که به محض اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلبین ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای جدید هیات مدیره برگزار خواهد شد .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico