شنبه 2 شهریور 1398 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان برگزار گردید.

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان منتهی به 1397/10/30 در تاریخ 1398/01/25 با حضور بیش از 92 درصد از سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای دکتر حیدری کرد زنگنه بعنوان رئیس مجمع، آقای کریمی و خانم رستمی بعنوان نظار و خانم فتح الهی  بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به وضعیت و عملکرد مالی و جریان های نقدی برای سالی مالی منتهی به 1397/10/30 پس از بررسی از تمام جنبه ها طبق استانداردهای حسابداری مورد تصویب قرار گرفت.

2_ موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و  موسسه رهبین بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.

3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

4_  مجمع با تقسیم 10 درصد از سود سال مالی 1397 موافقت نمود.

5_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

6_ مجمع عمومی فوق العاده با تغییر سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفندماه همان سال موافقت نمود.

7_ با توجه به تغییرات سال مالی مقرر گردید که شرکت نسبت به تهیه صورتهای مالی 2 ماهه بهمن و اسفند سال 1397 اقدام و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را برگزار نماید.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico