دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا(سهامی عام) ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) از شرکتهای فرعی گروه سمیکو است که با هدف  تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به منظور ارائه انواع خدمات عمومی، نظافت صنعتی و فنی و مهندسی در داخل و خارج گروه خوردوسازی سایپا و ... ایجاد شده است.

گفتنی است این مجمع در تاریخ  7 خرداد ماه 1403 راس ساعت 9 صبح در محل شرکت سمیکو  با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با حضور کلیه صاحبان سهام و مدیرعامل محترم هلدینگ، تشکیل گردید و در ساعت 11 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 طبق دستور جلسه، هیات مدیره و بازرس محترم گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ را به مجمع ارائه نمودند سپس صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ تصویب و درخصوص سایر موارد حائز صلاحیت مجمع عمومی عادی اعم از انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی ، روزنامه کثیر الانتشار که در دستور کار جلسه قرار داشت، اتخاذ تصمیم صورت گرفت.

همچنین تکالیف مجمع جهت بهبود عملکرد و بهره مندی بیشتر از ظرفیت های شرکت و حداکثر سازی سود سهامداران حقیقی سمیکو با هدف تامین سود پایدار و رو به رشد و افزایش رضایتمندی حداکثری مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است شرکت ستاره سفیران آینده، موفق به اخذ اظهار نظر مقبول حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورتهای مالی منتهی به 1402/12/29 گردید.

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico