پنجشنبه 7 مهر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

آئین تکریم از مدیران عامل شرکت های پیشگامان خوراک تابان و فناوری سایپا ارتباط و معارفه مدیران عامل جدید شرکت های مذکور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، آئین تکریم از مدیران عامل شرکت های پیشگامان خوراک تابان و فناوری سایپا ارتباط و معارفه مدیران عامل جدید شرکت های مذکور با حضور آقای دکتر بذلی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، مدیران عامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران گروه سمیکو در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/17برگزار شد.

در این مراسم طی احکام جداگانه ای آقایان محمود سهیل نژاد به عنوان مدیرعامل شرکت پیشگامان خوراک تابان و وحید هدایتی به عنوان مدیرعامل شرکت فناوری سایپا ارتباط منصوب شدند.

آقای دکتر بذلی در ادامه از تلاشهای صادقانه و دلسوزانه آقایان محمد علی اکبرزاده انزابی مدیرعامل قبلی شرکت فناوری سایپا ارتباط و وحید هدایتی  مدیرعامل قبلی شرکت پیشگامان خوراک تابان در مدت تصدی سمت مدیر عاملی ، تجلیل و قدردانی بعمل آورده و برای مدیران عامل جدید این دو شرکت آرزوی موفقیت نمودند.

دکتر بذلی در بخشی از سخنان خود ضمن تبیین شرایط متغیر و متلاطم فضای کسب و کار  و چالش های رو به تزاید محیطی ، مدیریت اثر بخش در بنگاه های کسب و کار را مستلزم دامنه ای  از شایستگی ها و مهارت های ویژه ، از جمله تیم سازی، توانائی ایجاد تعهد، مدیریت عملکرد، تعهد به یادگیری، توانائی ایجاد اعتماد، مهارت برقراری ارتباط، ریسک پذیری و نوآوری دانسته و تاکید نمودند برای ایجاد تحول در گروه سرمایه گذاری کارکنان ، سرمایه های انسانی به ویژه مدیران  باید شایستگی های مذکور را کسب نمایند.

از مهمترین سوابق کاری مدیر عامل جدید شرکت پیشگامان خوراک تابان می توان به ریاست هیات مدیره سایپا گام،  عضویت در هیات مدیره شرکت های جهاد استقلال ، اجداد سپیدان مجتمع کوثر و همچنین مدیر اداری و پشتیبانی گروه کشاورزی کوثر  ، عضو گروه مشاوران جوان وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که بخش مهمی از این سوابق با سمت جدید وی تناسب داشته و انتظار میرود در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد.

شایان ذکر است که آقای هدایتی مدیر عامل جدید شرکت سایپا ارتباط نیز در مدت تصدی مدیر عاملی شرکت پیشگامان خوراک تابان ، عملکرد مناسبی داشتند که از جمله فعالیت های اثربخش ایشان می­توان به توسعه بازار و انعقاد قرارداد های جدید و افزایش سودآوری شرکت اشاره کرد.

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico