دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ،پیرو اطلاعیه منتشره در تارنمای رسمی شرکت در تاریخ 1403/04/03، مبنی بر اعلام اولویت پرداخت مطالبات سهامداران شاغلی که تعداد سهام ایشان کمتر از 50.000 سهم و دارای مطالبات بیشتری میباشند (در مرحله اول)، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند در رعایت بند 2 از فصل دوم اصول حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل در حفاظت و اعمال حق و حقوق سهامداران محترم شرکت و برخورد منصفانه با ایشان خواهشمند است از ارائه درخواست خارج از شرایط اعلام شده خودداری فرمایید. شایان ذکر است مطالبات تبدیل به سهم نشده مطابق زمابندی اعلامی از سوی واحد سهام این شرکت بر اساس اطلاعیه های پیش رو (که ازهمین طریق اطلاع رسانی میگردد) پرداخت و تسویه انجام خواهد گردید .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico