دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند پرداخت مطالبات ریالی سهامداران بازنشسته آغاز گردید.

 لذا آن دسته از سهامداران بازنشسته که تمایل به دریافت مطالبات خویش را دارند خواهشمند است درخواست کتبی امضا شده خطاب به مدیریت محترم عامل شرکت به همراه تصویر کارت ملی و تصویر کارت بازنشستگی(و یا تصویر حکم بازنشستگی) به آدرس الکترونیکی em.investment@yahoo.com ارسال فرمایند.

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico