پنجشنبه 23 مرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

گزارش مجمع  عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ( سهامی خاص ) 28 اردیبهشت ماه 1398

به شماره ثبت 312499 و شماره شناسه ملی10103511827 

 

                             

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) در ساعت 17:00روز شنبه مورخ 1398/02/28 در تهران بزرگراه نواب ، مجتمع تالارهای پردیس کیان، با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان به میزان بیش از 70 درصد و حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

 ابتدا هیات رئیسه مجمع از میان سهامداران با رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت با اکثریت نسبی آراء به شرح ذیل انتخاب شدند:

آقای دکتر علیرضا بادکوبه بعنوان رئیس مجمع، آقای دکتر علی مسیبی بهروز و آقای دکتر مهدی محمدرضایی به عنوان نظار و خانم هما رستمی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شده اند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه به شرح فوق و اعلام رسمیت جلسه، ابتدا گزارش اهم فعالیتهای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا توسط مدیر عامل شرکت سمیکو، جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه بیان شد و بعد از آن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر قرائت گردید.

در پایان مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای دوره مالی منتهی به 1397/10/30 با اکثریت حاضرین مورد تایید و تصویب قرار گرفت و در ازاء هر سهم مبلغی معادل 25 ریال بعنوان سود در نظر گرفته شد.

ضمنا مجمع، موسسه خدمات مدیریتی حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100188574 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100379311را بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب نمودند و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید. همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، اساسنامه نمونه سازمان بورس مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید سال مالی شرکت از 10/30هر سال به 12/29 همان سال تغییر یابد. مجمع های مذکور در ساعت 20 همان روز خاتمه یافت.          

 

  

                               

     

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico