جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

دومین جلسه هم اندیشی نمایندگان سهامداران و مدیران شرکت سرمایه گذاری کارکنان در تاریخ 98/11/20 در سالن تیبا شرکت سایپا برگزار گردید.

در این جلسه عملکرد 9 ماهه اول سال 98 و برنامه های آتی شرکتهای عدالت اندیشان وصول، ستاره سفیران آینده، فناوری سایپا ارتباط و همچنین وضعیت پرتفوی جاری و سود خالص تلفیقی گروه سمیکو ارائه و بررسی گردید.

همچنین نمایندگان سهامداران سوالات خود را در خصوص عملکرد و برنامه های این مجموعه ها طرح کرده که توسط واحدهای مرتبط پاسخ داده شد.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico