دوشنبه 24 خرداد 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو با عنایت به پیگیری و تماس های مکرر پرسنل شاغل در شرکتهای متبوع گروه خودروسازی سایپا و نظر به شایعات ایجاد شده مبنی بر تخصیص سهام شرکت سمیکو به سهامداران فعلی و جدیدالورود  ( عضویت جدید ) به استحضار میرساند از تیرماه سال جاری بعلت عدم عرضه سهم از جانب سهامداران و نیز بسته بودن پنجره نقل و انتقال ، تخصیص سهم به افراد جدید و سهامداران فعلی امکان پذیر نمی باشد . لذا در صورت ایجاد شرایط مناسب جهت عضویت پرسنل محترم گروه خودروسازی سایپا ، مراتب به نحو مقتضی از طریق تارنمای شرکت اطلاع رسانی می گردد .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico