امروز : جمعه 30 فروردین 1398

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

این بخش با هدف اطلاع رسانی به همکاران گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا راه اندازی گردیده است

حضور و غیاب 

اتوماسیون اداری

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico