پنجشنبه 23 مرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در روز سه شنبه مورخ 98/09/12 در محل تالار مجتمع ایرانیان با حضور بیش از 70 درصد صاحبان سهام با دستور جلسه انتخاب اعضاء هیئت مدیره با حضور حسابرس و بازرس قانونی تشکیل گردید که در نهایت اعضاء هیئت مدیره جدید به شرح زیر انتخاب گردیدند .

الف : اعضاء اصلی :

1 ـ آقای حسین نصیری  با کسب 4،416،437،851 رأی بعنوان عضو حقیقی

2 ـ آقای امیر چراغعلی با کسب 4،117،166،306 رأی بعنوان عضو حقیقی

3 ـ آقای حمید رستگار با کسب 4،084،418،643 رأی بعنوان عضو حقیقی

4 ـ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ( سهامی عام ) با کسب 2،254،472،880 رأی بعنوان عضو حقوقی

5ـ شرکت انرژی گستر ساینا اروند ( سهامی خاص ) با کسب 2،250،000،101 رأی بعنوان عضو حقوقی

ب: اعضاء علی البدل :

1 ـ آقای عباس شهریاری افشار با کسب 382،487،457 رأی بعنوان عضو حقیقی

2 ـ آقای مهدی اسماعیل فر با کسب 250،881،963 رأی بعنوان عضو حقیقی

متعاقب برگزاری جلسه مجمع و انتخاب اعضاء اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 98/09/13 برگزار و بنا به تصمیم اکثریت اعضاء آقای حمید رستگار به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نصیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر چراغعلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico