پنجشنبه 7 مهر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1400/12/29 در ساعت 08:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 با حضور کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان در سالن اجتماعات شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در راستای اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب شد :

آقای دکتر احمد بذلی بعنوان رئیس مجمع، آقایان مهدی عیسی بیگلو و فرزین طهماسبی ابر بعنوان هیئت نظار و آقای فرزاد الوند بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

بعد از انتخاب هیات رئیسه رسمیت مجمع توسط رئیس مجمع اعلام و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)  قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) ارائه گردید. در ادامه تکالیف مجمع سال قبل مورد بررسی قرارگرفته و هیئت رئیسه در چارچوب ضوابط قانونی و اهداف مصوب شده برای شرکت، مصوبات جدیدی را برای هیئت مدیره در سال مالی جدید مقرر نمود.

در پایان مجمع با تقسیم 65 درصد از سود خالص شرکت بین سهامداران موافقت نمود.

جلسه در ساعت 11:00 خاتمه یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico