امروز : جمعه 30 فروردین 1398

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

maheydari @ semicogroup .com 44893034 مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

محمدرضا حيدری كرد زنگنه

aishafiei @ semicogroup .com

 46046264

مدیر پروژه نیروگاه و تولید پنل های خورشیدی

 

 

 

علی شفيعی

 

 

 

armohammadpour @ semicogroup .com  

46046294

مدیر فنی و مهندسی

علي اكبر محمدپور

fntahmasebi @ semicogroup .com  

46046294

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزين طهماسبی

mihaghi @ semicogroup .com  

46046294

مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مهدی حقی

mnpir @ semicogroup .com 

 46046294

مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی

محسن پير

harostami @ semicogroup .com  

46046294

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتها

 

 

 

هما رستمی

 

 

 

anrahmati@ semicogroup .com 

46046294

مدیر مالی

اميرحسين رحمتی

mazarei @ semicogroup .com 46046294 مشاور حقوقی

محمودرضا زارعی

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico