دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری سایپا ارتباط (سهامی خاص) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری سایپا ارتباط (سهامی خاص) از شرکتهای فرعی گروه سمیکو است که با هدف انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات، آموزشی و پشتیبانی نرم افزارهای داخلی و خارجی و ... ایجاد شده است.

گفتنی است این مجمع در تاریخ  12 خرداد ماه 1403 راس ساعت 12 ظهر در محل شرکت سمیکو  با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با حضور کلیه صاحبان سهام و مدیرعامل محترم هلدینگ، تشکیل گردید و در ساعت 13:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 طبق دستور جلسه، هیات مدیره و بازرس محترم گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ را به مجمع ارائه نمودند سپس صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ تصویب و درخصوص سایر موارد حائز صلاحیت مجمع عمومی عادی اعم از انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، روزنامه کثیر الانتشار که در دستور کار جلسه قرار داشت، اتخاذ تصمیم صورت گرفت.

همچنین تکالیف مجمع جهت بهبود عملکرد و بهره مندی بیشتر از ظرفیت های شرکت و نظارت و کنترل بر روی فعالیت‌های اساسی و همچنین گسترش ارائه خدمات در سطح گروه با رعایت صرفه و صلاح سازمان و افزایش رضایتمندی حداکثری مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است شرکت فناوری سایپا ارتباط، موفق به اخذ اظهار نظر مقبول حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورتهای مالی منتهی به 1402/12/29 گردید.

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico