دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا منتهی به 29 اسفندماه 1402 در روز چهارم تیرماه ساعت 15 عصر در محل سالن همایش شرکت بورس و اوراق بهادار، با حضور ۶۵.۵۸ درصد از صاحبان سهام برگزار شد.

این جلسه با حضور حسین نصیری،‌ مدیرعامل شرکت سمیکو (گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا)، اعضای هیات مدیره،‌ حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نمایندگان ناظر شرکت بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به 29 اسفندماه سال گذشته قرائت و صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی مربوط به عملکرد دوره مالی یاد شده، تصویب و مقرر شد به ازای هر سهم معادل 116.9 ریال بین صاحبان سهام تقسیم شود.

همچنین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، تمامی موارد مندرج در دستور جلسه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico