سه شنبه 31 فروردین 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد ماه 99 تهیه و بر روی سایت شرکت قرار گرفت لذا سهامداران محترم جهت مشاهده آن میتوانند به لینک زیر مراجعه فرمایند

.

لینک صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد 99

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico