پنجشنبه 23 مرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مسئولیت اجتماعی گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکتهای تابعه در قبال هموطنان سیل زده

در پی حادثه سیل‌های اخیر و آسیب‌ها و خسارت‌های فراوان به برخی از مردم عزیزمان در 4 استان کشور، کارکنان شرکت گروه سمیکو و شرکتهای تابعه به منظور ابراز همدردی و کمک به همنوعان خود و با تاکید بر نقش پرسنل در مسئولیت‌های اجتماعی، اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و هدایای غیرنقدی خیرخواهانه خود کردند که این کمکها از طریق پایگاه بسیج گروه خودروسازی سایپا به مناطق آسیب دیده ارسال گردید.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico