دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام)

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827

الف- زمان و محل برگزاری جلسه

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 که رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1403/04/04 در محل سالن همايش شرکت بورس اوراق بهادار تهران واقع در استان تهران ،شهر تهران، سعادت آباد، بلوار قيصر امين پور، نبش خيابان 13 غربی تشکیل می شود، حضور بهم رسانند .

ب- دستور جلسه

  1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به 1402/12/29.
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت، مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1402/12/29.
  3. انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.
  4. تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت.
  5. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی.
  6. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد دوره مالی 1402.
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج-نحوه دریافت برگه ورود به جلسه

شایان ذکر است (در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت)، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند، می توانند از ساعت 09:00 الی 15:00 روزهای شنبه مورخ 1403/04/02 و یکشنبه مورخ 1403/04/03، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا وکالت، به اداره سهام شرکت واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، محله باغ فيض، بزرگراه شهيد سرلشكر ستاری، كوچه شقايق 16، پلاك 30 طبقه اول- واحد سهام مراجعه نمایند .

برگه ورود به جلسه مجمع فقط در روزهای تعیین شده صادر می گردد، بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه و کارت شناسایی معتبر امکان پذیر است .

با تشکر

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام)

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico