جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) بمنظور تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/10/30در تاریخ 1399/02/23 با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات شرکت سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقایان عیسی بیگلو و کیان بعنوان نظار و خانم رستمی بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت پیشگامان خوراک تابان ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ گزارش صورتهای مالی مربوط به وضعیت عملکرد مالی و سود و زیان و جریان های نقدی شرکت (سهامی خاص ) برای سال مالی منتهی به 1398/10/30 قرائت و مجمع تصویب صورتهای مالی را منوط به تعیین تکلیف وضعیت پروژه پازارگاد  حداکثر تا ارائه گزارش مالی دوره دو ماهه منتهی به 98/12/29 نمود .

2_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه داریاروش بعنوان بازرس علی البدل برای دوره دو ماهه منتهی به 98/12/29 تعیین گردید.

3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

4_  در ادامه جلسه اعضای حقوقی هیئت مدیره مشخص شد و مقرر گردید  نمایندگان شخصیت حقوقی جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره تعیین و معرفی گردند .

5_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

6_ مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت تعیین کردند که مقرر گردید گزارش حل و فصل آنها در تاریخ های اعلام شده به مدیریت ارشد سمیکو ارائه گردد .

ختم جلسه در ساعت 14 اعلام گردید .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico