شنبه 16 فروردین 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

با حکم مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آقای شهرام طاهری مدیرعامل شرکت پیشگامان خوراک تابان شد .

شهرام طاهری از همکاران قدیمی گروه سایپا دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری پیش از این در سمتهایی نظیر عضو هیئت مدیره سایپا لجستیک ، مدیرعامل شرکت ستاره سفیران آینده ، عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان خوراک تابان ، مدیر عامل شرکت تأمین گستر تابان و در شرکت سایپا فعالیت داشته است . پیش از ایشان آقای کامبیز قلیزاده سلطانی این مسئولیت را بر عهده داشتند .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico