شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص)  برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) منتهی به 1397/10/30 در تاریخ 1398/02/02 با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای دکتر حیدری کرد زنگنه بعنوان رئیس مجمع، آقای طهماسبی و خانم رستمی بعنوان نظار و آقای مرادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه به شرح فوق و اعلام رسمیت جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت پیشگامان خوراک تابان ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به وضعیت و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) برای سالی مالی منتهی به 97/10/30 پس از بررسی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده شد و مورد تصویب  قرار گرفت.

2_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه داریا روش بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.

3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

4_  مجمع با تقسیم 90 درصد از سود قابل تخصیص سال مالی 1397 موافقت نمود.

5_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

6_ مجمع عمومی فوق العاده با تغییر سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفندماه همان سال موافقت نمود.

7_ با توجه به تغییرات سال مالی مقرر گردید که شرکت نسبت به تهیه صورتهای مالی 2 ماهه بهمن و اسفند سال 1397 اقدام و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را برگزار نماید.  

8_ مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت تعیین کردند که مقرر گردید حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری حل و فصل گردند.

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico