شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

ستاره سفیران آینده  شایسته در ارزیابی نظام آراستگی

امروزه اهمیت اجرای الزامات نظام آراستگی (5s) در سازمان و تاثیر شگرف آن در بهره وری و افزایش کارآمدی منابع، شرکت ها را برآن داشته از این ابزار سودمند بهره گیرند.

با عنایت به این امر شرکت ستاره سفیران آینده متعلق به گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، مسیر تعالی خود را بر مبنای تصمیمات حاصل از خرد جمعی کارکنان و نقشه راه خود در سال گذشته ترسیم نموده است.

در این راستا، بهبود  و ارتقا نظام آراستگی در جهت دستیابی به اهداف متصور در گروه سایپا به عنوان یکی از برنامه های سال 97در برنامه کاری این شرکت قرار گرفت. حمایت مدیریت محترم عامل و اعتقاد قلبی مدیران و همت همکاران،  این سیستم کارا برای اولین بار به صورت جدی پیاده سازی شد و هم اکنون مفتخریم اعلام کنیم در کلیه واحدهای شرکت، این سیستم استقرار یافته است.

با توجه به اهمیت این موضوع، شرکت برآن شد در سومین فرایند ارزیابی نظام آراستگی گروه خودرو سازی سایپا حضور به عمل آورد.

شرکت ستاره سفیران  در سال 97 با حضور در سومین دوره ارزیابی، موفق به ارتقای رده سازمان توانمند به رده شرکت های شایسته با نشان 2 ستاره در گروه خودرو سازی سایپا شد که این امر جز تلاش و همت کلیه همکاران عزیز محقق نمی گردید.

"الگو بودن رهبران سازمان، فرهنگ سازی نظام آراستگی، استفاده از مقوله مدیریت ریسک در راستای بهبود نظام آراستگی، اجرای مناسب و یکپارچه نظام آراستگی در سطح شرکت و ... از جمله نقاط قوت این ارزیابی می باشد."

امید است بتوانیم در سال جاری گام های موثری برای توسعه نظام آراستگی برداریم.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico