شنبه 16 فروردین 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

هفته دفاع مقدس که یادآور تلاش مجاهدان آسمانی جهت ایستادگی ملت قهرمان ایران مقابل استعمار و استبداد می باشد را همراه با یاد و خاطره تمامی شهداء ، اسراء و جانبازان جنگ تحمیلی گرامی می داریم.

 

مدیریت و کارکنان شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا                 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico