شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

برگه های جدید سهام تحویل سهامداران محترم شد.

برگه های جدید سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، در تاریخ  1397/12/25 از طریق نمایندگان سهامداران شرکتها بین تمامی سهامداران توزیع شد.

کلیه سهامداران محترم می توانند آخرین تغییرات و وضعیت سهام خود تا تاریخ 1397/11/18 را در برگه های سهام توزیع شده مشاهده نمایند.

شایان ذکر است آندسته از سهامدارانی که تا کنون موفق به اخذ برگه سهام خود نشده اند می توانند جهت دریافت برگه سهم به نماینده منتخب شرکت متبوع خود مراجعه کرده و نسبت به دریافت برگ سهام خود اقدام نماید. همچنین آندسته از پرسنلی که به سایر قسمتهای گروه خودروسازی سایپا انتقال یافته اند، به جهت ثبت نشدن آخرین تغییرات محل فعالیت خود در سیستم سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و به دنبال آن عدم دریافت برگه سهام ، می توانند از طریق نماینده خود نسبت به آخرین وضعیت برگه خود آگاهی پیدا کنند.

سهامداران گرامی در صورت نیاز و یا داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تماس شرکت گروه سمیکو ، واحد سهام و داخلی های 126 و 127 تماس حاصل فرمایند.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico