جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 درتاریخ 98/10/14 با حکم جناب آقای مهندس چراغعلی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، آقای مهدی عیسی بیگ لو بعنوان سرپرست واحد مالی و امور سهام شرکت منصوب گردیدند .

ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و در سوابق کاری خود مدیریت مالی شرکت ستاره سفیران آینده و شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس را بر عهده داشته اند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico