| سه شنبه 28 اسفند 1397  | | | EN
 
چشم انداز
 
 
 چشم انداز :

شرکت پیشگامان خوراک تابان پیشرو در زمینه تهیه و توزیع غذای گرم و مواد غذایی سالم و با کیفیت در سطح کشور
 
ماموریت :
 
شرکت پیشگامان خوراک تابان در زمینه تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح جامعه فعالیت می نماید .این شرکت برآن است که با تکیه بر نیروی انسانی توانمند خود و همچنین جدیدترین متد و تجهیزات ، به ارائه محصولات با کیفیت، سالم و ایمن پرداخته و در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و تعهد به حفظ محیط زیست ، توجه به کرامت انسانی و مشتری مداری و توسعه پایدار نقش موثر و سازنده ای داشته باشد.

ارزشهای سازمانی:
  •  تعهد به مسئولیت های اجتماعی به ویژه حفظ محیط زیست
  •  توجه به کرامت انسانی
  •  مشتری مداری
  •  توسعه فرهنگ مشارکت و کار تیمی
  • دانش محوری و یادگیری سازمانی