| سه شنبه 28 اسفند 1397  | | | EN
 
سهامداران
 
شرکاء و ذینفعان سازمان :
 
  •  سهامداران 
 

ردیف 

سهامدار 

تعداد سهم  

 1

 شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 999960

2

 شرکت ستاره سفیران آینده

 10

3

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  

 10

4

شرکت  تامین گستر تابان  

 10

     
     
  •   کارکنان

 

 

  •  تامین کنندگان مواد اولیه
  •  مشتریان