جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
 
مدیران

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
نام پست سازمانی
شماره تماس آدرس ایمیل
 محمدرضا حیدری کرد زنگنه مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره 44893034 maheydari@semicogroup.com
علی شفیعی مدیر پروژه نیروگاه و تولید پنل های خورشیدی 
 46046264 aishafiei@semicogroup.com
امیرحسین رحمتی مدیر مالی   46046294 anrahmati@semicogroup.com
علی اکبر محمدپور مدیر فنی و مهندسی  46046294  armohammadpour@semicogroup.com  
فرزین طهماسبی  مدیر واحد اقتصادی و سرمایه گذاری  46046294 fntahmasebi@semicogroup.com  
 مهدی حقی  مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات  46046294 mihaghi@semicogroup.com  
 محسن پیر مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی 46046294mnpir@semicogroup.com 
 هما رستمی
 مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتها
 46046294 harostami@semicogroup.com