جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
 
سامانه پیام کوتاه SMS
سهامداران محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد عملکرد و مسائل مرتبط با شرکت از طریق شماره سامانه پیام کوتاه شرکت مطرح کنند.
 
شماره سامانه پیام کوتاه :  30006304