جستجو:  
یکشنبه 28 آبان 1396
 
همکاری با ما
 
 شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط دعوت می نماید در صورت تمایل به همکاری با این شرکت ، فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل به آدرسhr@semicogroup.com ارسال نمایند.