جستجو:  
شنبه 26 اسفند 1396
پیام مدیرعامل
 
 
به نام خدا
 
  
شرکت سرمایه گذاری کار کنان سایپا ، حامی سر مایه ها ی ارزشمند بیش از بیست و پنج هزار سهامدار زحمت کش گروه خودرو سازی سایپا می باشد. هدف اصلی این مجموعه صیانت  از سر ما یه ها و حداکثر سازی دارایی سهامداران است.
 
همواره بر این باوریم  که مهمترین شاخصه در امور مالی  و اقتصادی  شفافیت ، ضابطه مندی و التزام  به اصول حرفه ای است. امانتداران شما در این شرکت با اتکاء به  الطاف پروردگار خو د را متعهد به تلاشی  صادقانه و  هوشمندانه  به منظور رسیدن به اهداف تبیین شده  می دانند  که  این مهم با مشارکت و  همدلی  فعال سهامداران  گرامی از طریق ارائه  دیدگاه ها   و  پیشنهادات   راهگشا  به سرانجام خواهد رسید. ان شاالله.
 
     با احترام
   سعید نظری