جستجو:  
سه شنبه 28 اسفند 1397

 
[فرم حفظ سهام]
فرم های الکترونیکی
سهامدار گرامی؛
در صورت تغییر شغلی یا جابجایی در سطح شرکت های گروه سایپا، می توانید از طریق پر کردن فرم زیر و به روز کردن اطلاعات خود، سهام خود را در شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان حفظ کنید.
دریافت فرم ها
 کاربر گرامی،
 برای «عضویت» یا «انصراف از عضویت سهامداری» در شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، ابتدا باید فرم مورد نظر را پرینت گرفته و پس از تکمیل فرم ها را به امور مالی شرکت متبوع خود تحویل نمایید.